Van điện từ Burkert 0340

Van điện từ 0340
Xuất xứ: Đức
Van điện từ Burkert 3/2, hỗ trợ servo, phần ứng được điều khiển bởi chốt xoay
DN 8 – 40 mm