Van điện từ 2/2 Burkert, series 5404, thường đóng

Van điện từ 2/2 Burkert, series 5404, thường đóng
1/2 – 1 NPT. 12 – 25 mm DN.
Cho phép áp suất cao lên tới 50 bar.
Cuộn coil thay thế dễ dàng: 24 VDC, 24 VAC, 230 VAC.
Lưu chất: Khí nén, dầu, nước, khí trung tính.