Van điện từ 2 cổng Burkert series 2000, type 007225

Van điện từ 2 cổng Burkert series 2000, type 007225
Van 2/2 thường đóng.
Lưu chất: Khí, nước, dầu.
Port size: G1.
Đường kính cửa: 25 mm.
Áp suất: 0 – 11 bar.
Actuator Diameter: 63 mm.