Van Điện Từ Airtac 4V330C-08

Van Điện Từ Airtac 4V330C-08
1.Mô tả:
Van Điện Từ Airtac 4V330C-08 .
Port size: 1/4%27%27 .
Exhaust port size: 1/4%27%27 .
Áp suất hoạt động:0.15 – 0.8MPa.
Loại van 5 cửa 3 vị trí .
Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC .
2.Kích thước: