Van điện từ Burkert Type 6011 Item no 137801

Van điện từ Burkert, Type 6011, Item No 137 801
Loại 2 cửa 2 vị trí, thường đóng
Orifice size: 1.6 mm
Port connection: G1/8
Lưu lượng: 0.06 m3/h
Áp suất: 0 – 12 bar
Điện áp coil: 230 AC