Van điện từ Burkert, Type 6011, Item No 163 527

Van điện từ Burkert, Type 6011, Item No 163 527
Loại 2 cửa 2 vị trí, thường đóng
Orifice size: 1.6 mm
Port connection: sub-base
Lưu lượng: 0.06 m3/h
Áp suất: 0 – 12 bar
Điện áp coil: 110 AC
Thân làm bằng đồng thau