Van điện từ Burkert, Type 6013 No 125 307

Van điện từ Burkert, Type 6013, Item No 125 307
Loại 2 cửa 2 vị trí, thường đóng
Orifice: 4.0 mm
Port size: G1/4
Lưu lượng: 0.30 m3/h
Áp suất: 0 – 4 bar
Điện áp coil: 24 VAC