Van điện từ Burkert, Type 6013 No125 304

Van điện từ Burkert, Type 6013, Item No125 304
Loại 2 cửa 2 vị trí, thường đóng
Orifice: 3.0 mm
Port size: G1/4
Lưu lượng: 0.23 m3/h
Áp suất: 0 – 10 bar
Điện áp coil: 230VAC