Van điện từ Burkert, Type 6013 No134 243

Van điện từ Burkert, Type 6013, Item No134 243
Loại 2 cửa 2 vị trí, thường đóng
Orifice: 2.5 mm
Port size: G1/8
Lưu lượng: 0.16 m3/h
Áp suất: 0 – 16 bar
Điện áp coil: 230 VAC