Van điện từ Burkert Type 6126 No 139 237

Van điện từ Burkert, Type 6126, mã 139 237
3 cửa 2 vị trí, thường đóng
Kích thước cổng 0.8 mm
Lưu lượng: 0.001 m3/h (nước) và 11 m3/ (khí)
Điện áp coil: 24VDC
Kết nối điện: Rectangular plug