Van điện từ Mindman, model MVSC-460-4E2C.P.R

  • Van điện từ Mindman, model MVSC-460-4E2C.P.R

  • Van điện từ Mindman, model MVSC-460-4E2C.P.R

  • Loại 5 cửa 3 vị trí, cuộn điện từ đôi

  • Port size: G 1/2

  • Lưu chất khí, áp suất 3 ~ 7 kgf/cm2

  • Body width: 46 mm

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: