Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 175687

Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 175687
Port size: G1/8.
Đường kính cửa: 1.6 mm.
Lưu lượng: 0.00055