Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 175896

Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 175896
Port size: G1/4.
Đường kính cửa: 2 mm.
Lưu lượng: 0.001 m3/h (nước).
Áp suất: -1 tới 8 bar.
Nguồn cấp: 24 VDC.