Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 175942

Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 175942
Port size: G1/4.
Đường kính cửa: 4 mm.
Lưu lượng: 0.0032 m3/h (nước).
Áp suất: -1 tới 2 bar.
Nguồn cấp: 24 VDC.