Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 17598

Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 175989
Port size: G1/2.
Đường kính cửa: 6 mm.
Lưu lượng: 0.0032 m3/h (nước).
Áp suất: -1 tới 4 bar.
Nguồn cấp: 24 VDC.