Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 176003

Van tỷ lệ 2/2 Burkert, Type 2824, No 176003
Port size: G3/8.
Đường kính cửa: 4 mm.
Lưu lượng: 0.0045 m3/h (nước).
Áp suất: -1 tới 8 bar.
Nguồn cấp: 24 VDC.