Xy lanh Airtac TN32X10-S

  • Xy lanh tác động kép Airtac TN32X10-S

  • Đường kính trong piston: 32 mm

  • Đường kính cần: 16 mm

  • Chiều dài hành trình: 10 mm

  • Áp suất hoạt động: 0.1~1 MPa (14~145 Psi)

  • Port size: 1/8%27%27

  • Vận tốc: 30~500 mm/s

  • Lưu chất: Khí

  • Loại có từ tính

  • Nhiệt độ hoạt động cho phép: -20~700C

=> CHỌN CÁC MÃ SẢN PHẨM KHÁC CỦA SERIES