Xylanh Airtac ACQS-32X60


  • Xylanh Airtac ACQS-32X60

  • Đường kính: 32 mm

  • Hành trình: 60mm

  • Áp suất hoạt động: 0.1 – 1.0 MPa

  • Vận tốc: 30 – 500 mm/s

  • Port size: G1/8=> CHỌN CÁC MÃ SẢN PHẨM KHÁC CỦA SERIES