Xylanh Airtac MI-32X20

  • Xylanh Airtac MI-32X20

  • Đường kính: 32 mm

  • Hành trình: 20 mm

  • Áp suất hoạt động: 0.1 – 1.0 MPa

  • Vận tốc: 30 – 800 mm/s

  • Port size: G1/8

 => CHỌN CÁC MÃ SẢN PHẨM KHÁC CỦA SERIES