Xylanh Airtac SE-80X160

  • Xylanh Airtac SE-80X160

  • Đường kính: 80 mm

  • Hành trình: 160 mm

  • Áp suất hoạt động: 0.1 – 1.0 MPa

  • Vận tốc: 30 – 800 mm/s

  • Port size: G3/8=> CHỌN CÁC MÃ SẢN PHẨM KHÁC CỦA SERIES