Xylanh Airtac SGC-250X100

  • Xylanh Airtac SGC-250X100

  • Đường kính: 200 mm

  • Hành trình: 100 mm

  • Áp suất hoạt động: 0.1 – 1.0 MPa

  • Vận tốc: 30 – 500 mm/s

  • Port size: G1

 => CHỌN CÁC MÃ SẢN PHẨM KHÁC CỦA SERIES