Nhà sản xuất: Festo

Mã: SME 8M DS 24V K 03 M8D FESTO