SYSMAC Link Unit C200HW-SLK23

1. : SYSMAC Link Unit C200HW-SLK23

 

– Bộ kết nối mạng SYSMAC C200HW-SLK23

– Yêu cầu kết nối Bus Connection Unit: C20HW-CE001/002

– Data link table: 918 words

– Môi trường truyền dẫn: cáp đồng trục

– Khối lượng: 400g max.

Tham khảo thêm các sản phẩm PLC OMRON C200H 

Mã: C200HW-SLK23 Danh mục: