1. Thông số kỹ thuật: Thiết Bị An Toàn Carlo Gavazzi NES13DB24DA

  • Nguồn cấp 24 VAC/DC

  • Terminals screw, detachable

  • Ngõ ra phụ 1 NC

  • Ngõ ra 3 NO

  • Kiểu khởi động/reset của thiết bị automatic / manual

  • Kích thước 22.5 x 99 x 114 mm

2. Kích thước:

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Thiết Bị An Toàn Calro Gavazzi

Mã: N ES 1 3 D B24 D A Danh mục: