Timer Omron H3BA-N 220 VAC

1) : Timer Omron H3BA-N 220 VAC

– Điện áp cung cấp: 220 VAC, 50/60 Hz

– Chế độ hoạt động:
        + A: ON-delay
        + B: Flicker OFF start
        + B2: Flicker ON start
        + C: Signal ON/OFF delay
        + D: Signal OFF-Delay
        + E: Interval

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

– Có LED chỉ thị nguồn và trạng thái ngõ ra

– Loại đế cắm 11 chân

– Dải thời gian


Timer Omron H3BA-N 220 VAC

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3BA-N 220 VAC Mã: H3BA-N 220 VAC Danh mục: