1) Thông số kỹ thuật:

Timer Omron H3CR-A-300 AC100-240V 50/60Hz DC100-125V

– Điện áp cung cấp: 100 … 240VAC, 50/60Hz | 100 … 125VDC

– Chế độ hoạt động:
     +