1) Thông số kỹ thuật:Timer Omron H3CR-A-300 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

– Điện áp cung cấp: 24 … 48VAC, 50/60Hz | 12 … 48VDC

– Chế độ hoạt động:

     + Signal ON/OFF delay
     + One shot output
 

– Dải thời gian :
     + 0.05 s to 1.2 s
     + 0.12 min to 1.2 min
     + 0.12 h to 1.2 h
     + 1.2 h to 12 h
     + 0.3 s to 3 s
     + 0.3 min to 3 min
     + 0.3 h to 3 h
     + 3 h to 30 h
     + 1.2 s to 12 s
     + 1.2 min to 12 min
     + 12 h to 120 h
     + 3 s to 30 s
     + 3 min to 30 min
     + 30 h to 300 h.

 

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

– Có LED chỉ thị nguồn và trạng thái ngõ ra

– Đế cắm 11 chân

2) Kích Thước

Timer Omron H3CR-A-300 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

3) Đấu dây


Timer Omron H3CR-A-300 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

Timer Omron H3CR-A-300 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

4) Giản đồ điều khiển

  • Signal ON/OFF delay

Mã: H3CR-A-300 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V Danh mục: