1) Thông số kỹ thuật:

Timer Omron H3CR-A-301 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

– Điện áp cung cấp: 24 … 48VAC, 50/60Hz | 12 … 48VDC

– Chế độ hoạt động:
      + ON delay
      +
Flicker OFF start
      +
Flicker ON start
      +
Signal ON/OFF delay
      +
Signal OFF delay
      +
Interval

– Dải thời gian :
      + 0.05 s to 1.2 s
      +
0.12 min to 1.2 min
      +
0.12 h to 1.2 h
      +
1.2 h to 12 h
      +
0.3 s to 3 s
      +
0.3 min to 3 min
      +
0.3 h to 3 h
      +
3 h to 30 h
      +
1.2 s to 12 s
      +
1.2 min to 12 min
      +
12 h to 120 h
      +
3 s to 30 s
      +
3 min to 30 min
      +
30 h to 300 h.

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

– Có LED chỉ thị nguồn và trạng thái ngõ ra

– Đế cắm 11 chân 

 

2) Kích Thước

 

 

3) Đấu dây

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • ON delay

Mã: H3CR-A-301 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V Danh mục: