1) Mô Tả:Timer Omron H3CR-A AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

 • Điện áp cung cấp: 24 … 48VAC, 50/60Hz. 12 … 48VDC

 • Chế độ hoạt động:
  +
  ON delay
  + Flicker OFF start
  + Flicker ON start
  + Signal ON/OFF delay
  + Signal OFF delay
  + Interval
   

 • Dải thời gian :
  + 0.05 s to 1.2 s
  + 0.12 min to 1.2 min
  + 0.12 h to 1.2 h
  + 1.2 h to 12 h
  + 0.3 s to 3 s
  + 0.3 min to 3 min
  + 0.3 h to 3 h
  + 3 h to 30 h
  + 1.2 s to 12 s
  + 1.2 min to 12 min
  + 12 h to 120 h
  + 3 s to 30 s
  + 3 min to 30 min
  + 30 h to 300 h.

 • Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

 • Có LED chỉ thị nguồn và trạng thái ngõ r

 • Đế cắm 11 chân

2) Kích Thước

Timer Omron H3CR-A AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

3) Đấu dây
Timer Omron H3CR-A AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

Timer Omron H3CR-A AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

4) Giản đồ điều khiển

 • On delay

Mã: H3CR-A AC24-48V 50/60HZ DC12-48V Danh mục: