1) Thông số kỹ thuật: Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

– Điện áp cung cấp: 24 … 48VAC, 50/60Hz. 12 … 48VDC

– Chế độ hoạt động: ON delay, Flicker OFF start, Flicker ON start, Signal ON/OFF delay, Signal OFF delay, Interval 

– Dải thời gian :0.05 s to 1.2 s, 0.12 min to 1.2 min, 0.12 h to 1.2 h, 1.2 h to 12 h, 0.3 s to 3 s, 0.3 min to 3 min, 0.3 h to 3 h, 3 h to 30 h, 1.2 s to 12 s, 1.2 min to 12 min, 12 h to 120 h, 3 s to 30 s, 3 min to 30 min, 30 h to 300 h. 

– Ngõ ra điều khiển transistor, NPN cực thu hở

– Có LED chỉ thị nguồn và trạng thái ngõ ra


– Đế cắm 11 chân

 

 

2) Kích Thước

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

 

3) Đấu dây


Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • On delay

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

  • Flicker OFF Start

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V Mã: H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V Danh mục: