Timer Omron H3CR-F8-300 DC12V

1) : Timer Omron H3CR-F8-300 DC12V

– Điện áp cung cấp: 12 VDC

– Chế độ hoạt động: Flicker OFF start

– Dải thời gian:
        +
1.2 s to 12 s
        + 3 s to 30 s
        + 12 s to 120 s
        + 30 s to 300 s
        + 0.12 min to 1.2 min
        + 0.3 min to 3 min
        + 1.2 min to 12 min
        + 3 min to 30 min
        + 12h to 120h
        + 30h to 300h
        + 0.12 h to 1.2 h
        + 0.3 h to 3 h
        + 1.2 h to 12 h
        + 3 h to 30 h

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

– Loại đế cắm 8 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3CR-F8-300 DC12V

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3CR-F8-300 DC12V

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • Flicker OFF start

Timer Omron H3CR-F8-300 DC12V

Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3CR-F

Mã: H3CR-F8-300 DC12V Danh mục: