Timer Omron H3CR-F8 DC48-125V

1) : Timer Omron H3CR-F8 DC48-125V

– Điện áp cung cấp: 48 … 125 VDC

– Chế độ hoạt động: Flicker OFF start

– Dải thời gian:
         + 0.05s to 1.2s
         + 0.3s to 3s
         +
1.2 s to 12 s
         + 3 s to 30 s
         + 12 s to 120 s
         + 30 s to 300 s
         + 0.12 min to 1.2 min
         + 0.3 min to 3 min
         + 1.2 min to 12 min
         + 3 min to 30 min
         + 0.12 h to 1.2 h
         + 0.3 h to 3 h
         + 1.2 h to 12 h
         + 3 h to 30 h

-Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

-Loại đế cắm 8 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3CR-F8 DC48-125V

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3CR-F8 DC48-125V

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • Flicker OFF start

Timer Omron H3CR-F8 DC48-125V

Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3CR-F

Mã: H3CR-F8 DC48-125V Danh mục: