Timer Omron H3CR-F8N AC100-240V 50/60HZ

1) :Timer Omron H3CR-F8N AC100-240V 50/60HZ

Điện áp cung cấp: 100 … 240VAC, 50/60HZ

Chế độ hoạt động: Flicker ON start

Dải thời gian:
+ 0.05s to 1.2s
+ 0.3s to 3s
+
1.2 s to 12 s
+ 3 s to 30 s
+ 12 s to 120 s
+ 30 s to 300 s
+ 0.12 min to 1.2 min
+ 0.3 min to 3 min
+ 1.2 min to 12 min
+ 3 min to 30 min
+ 0.12 h to 1.2 h
+ 0.3 h to 3 h
+ 1.2 h to 12 h
+ 3 h to 30 h

Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

Loại đế cắm 8 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3CR-F8N AC100-240V 50/60HZ

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3CR-F8N AC100-240V 50/60HZ

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • Flicker ON start

Timer Omron H3CR-F8N AC100-240V 50/60HZ

Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3CR-F

Mã: H3CR-F8N AC100-240V 50/60HZ Danh mục: