Timer Omron H3CR-H8RL AC100-120V 50/60HZ S

1) : Timer Omron H3CR-H8RL AC100-120V 50/60HZ S

– Điện áp cung cấp: 100 … 120 VAC, 50/60Hz

– Chế độ hoạt động: Power OFF delay

– Dải thời gian:
      +
0.05s to 0.6s
      + 0.12s to 1.2s
      + 0.6s to 6s
      + 1.2s to 12s


– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

– Loại đế cắm 8 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3CR-H8RL AC100-120V 50/60HZ S

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3CR-H8RL AC100-120V 50/60HZ S

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • Power OFF-delay


Timer Omron H3CR-H8RL AC100-120V 50/60HZ S

 Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3CR-H

Mã: H3CR-H8RL AC100-120V 50/60HZ S Danh mục: