Timer Omron H3CR-H8RL DC100-125V S

1) : Timer Omron H3CR-H8RL DC100-125V S

– Điện áp cung cấp: 100 … 125 VDC

– Chế độ hoạt động: Power OFF delay

– Dải thời gian:
        +
0.05s to 0.6s
        + 0.12s to 1.2s
        + 0.6s to 6s
        + 1.2s to 12s


– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

– Loại đế cắm 8 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3CR-H8RL DC100-125V S

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3CR-H8RL DC100-125V S

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • Power OFF-delay


Timer Omron H3CR-H8RL DC100-125V S

 Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3CR-H

Mã: H3CR-H8RL DC100-125V S Danh mục: