Timer Omron H3CR-HRL AC24V 50/60HZ DC24V M

1) :Timer Omron H3CR-HRL AC24V 50/60HZ DC24V M

– Điện áp cung cấp: 24 VAC, 50/60Hz | 24 VDC

– Chế độ hoạt động: Power OFF delay

– Dải thời gian:
        +
0.05 min to 0.6 min
        + 0.12 min to 1.2 min
        + 0.6 min to 6 min
        + 1.2 min to 12 min


– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

– Loại đế cắm 11 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3CR-HRL AC24V 50/60HZ DC24V M

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3CR-HRL AC24V 50/60HZ DC24V M

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • Power OFF-delay

Timer Omron H3CR-HRL AC24V 50/60HZ DC24V M

 Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3CR-H

Mã: H3CR-HRL AC24V 50/60HZ DC24V M Danh mục: