Timer Omron H3DK-F

1) : Timer Omron H3DK-F

– Điện áp cung cấp: 24 … 240 VAC/DC

– Chế độ hoạt động:
+ Flicker OFF start
+ Flicker ON start

– Dải thời gian:
+ 0.1 to 1.2 s
+ 1 to 12 s
+ 10 to 120 s
+ 1 to 12 min
+ 10 to 120 min
+ 1 to 12 h
+ 10 to 120 h
+ 100 to 1200 h

– Ngõ ra điều khiển relay, SPDT

– Kết nối với bên ngoài: gắn thanh rail

2) Kích thước

Timer Omron H3DK-F

 

3) Đấu dây

Timer Omron H3DK-F

 

4) Giản đồ điều khiển

  • Flicker OFF start

Timer Omron H3DK-F Mã: H3DK-F Danh mục: