Timer Omron H3DK-GE

1) :Timer Omron H3DK-GE

– Điện áp cung cấp: 240 … 440 VAC/DC

– Chế độ hoạt động: Chế độ Time-limit /tự reset

– Dải thời gian:
     + 1 to 12 s
     + 10 to 120 s

– Ngõ ra điều khiển relay, SPDT

– Kết nối với bên ngoài: terminals

– Kiểu gá đặt: gắn thanh rail

2) Kích thước

 

Timer Omron H3DK-GE

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3DK-GE

 

4) Giản đồ điều khiển

 

Mã: H3DK-GE Danh mục: