Timer Omron H3DK-HBS

1) : Timer Omron H3DK-HBS

– Điện áp cung cấp: 24 … 48 VAC/DC

– Chế độ hoạt động: Chế độ Time-limit /tự reset

– Dải thời gian:
      + 0.1s to 1.2 s
      + 1s to 12 s

– Ngõ ra điều khiển relay, SPDT

– Kết nối với bên ngoài: terminals

– Kiểu gá đặt: gắn thanh rail

2) Kích thước

 

Timer Omron H3DK-HBS

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3DK-HBS

 

4) Giản đồ điều khiển

 

Timer Omron H3DK-HBS

Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3DK 

Mã: H3DK-HBS Danh mục: