Timer Omron H3DK-S2A

1) : Timer Omron H3DK-S2A

– Điện áp cung cấp: 12 VDC

– Chế độ hoạt động:
+ A: ON Delay
+ B2: Flicker ON start
+ E: Interval
+ J: One-shot Output

– Dải thời gian:
+ 0.1 to 1.2 s
+ 1 to 12 s
+ 10 to 120 s
+ 1 to 12 min
+ 10 to 120 min
+ 1 to 12 h
+ 10 to 120 h
+ 100 to 1200 h

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT | SPDT


– Kết nối với bên ngoài: gắn thanh rail

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3DK-S2A

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3DK-S2A Mã: H3DK-S2A Danh mục: