1) Mô Tả:Timer Omron H3Y

  • Cài đặt thời gian bằng cách sử dụng núm vặn.

  • Phù hợp với tiêu chuẩn EMC

  • Điện áp cung cấp: nhiều dãy điện áp

  • Chế độ hoạt động: Timer On

  • Dải thời gian : nhiều dãy thời gian lên đến 3 Giờ

  • Ngõ ra điều khiển relay, DPDT hoặc 4PDT

  • Có LED chỉ thị nguồn và trạng thái ngõ ra

  • Loại đế cắm 8 chân và 14 chân

2) Kích Thước

Timer Omron H3Y

Timer Omron H3Y

3) Mã đặt hàng

Model Number Description
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 0.5S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 10M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 10S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 120S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 1S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 30M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 30S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 3H Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 3M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 5M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 5S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 60M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 60S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 0.5S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 10M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 10S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 120S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 1S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 30M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 30S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 3H Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 3M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 5M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 5S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 60M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 60S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 0.5S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 10M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 10S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 120S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 1S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 30M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 30S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 3H Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 3M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 5M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 5S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 60M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC100-110V 60S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 0.5S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 10M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 10S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 120S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 1S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 30M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 30S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 3H Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 3M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 5M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 5S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 60M                                     Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC12V 60S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC24V 0.5S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC24V 10M Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC24V 10S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC24V 120S Solid-state Timer , Socket Mounting , DPDT
H3Y-2 DC24V 1S Solid-stat

Mã: H3Y Danh mục: