Timer Omron H3YN-21 AC100-120V 50/60HZ

1) Mô tả: Timer Omron H3YN-21 AC100-120V 50/60HZ

– Điện áp cung cấp: 100 … 120 VAC, 50/60Hz

– Chế độ hoạt động:
+ ON delay
+ Interval
+ Flicker OFF start
+ Flicker ON start
+ Pulse Operation

– Dải thời gian: