1) : Timer Omron H3YN-4 AC200-230V 50/60HZ

– Điện áp cung cấp: 200 … 230 VAC, 50/60Hz

– Chế độ hoạt động:
     + ON delay
     + Interval
     + Flicker OFF start
     + Flicker ON start
     + Pulse Operation

– Dải thời gian:
     + 0.1s to 1s
     + 1s … 10s
     + 0.1 min to 1 min
     + 1 min to 10 min

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT


– Đế gắn loại 14 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3YN-4 AC200-230V 50/60HZ

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3YN-4 AC200-230V 50/60HZ

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • ON-delay

Timer Omron H3YN-4 AC200-230V 50/60HZ Mã: H3YN-4 AC200-230V 50/60HZ Danh mục: