Timer Omron H3YN-4 DC100-110V

1) Mô tả: Timer Omron H3YN-4 DC100-110V

– Điện áp cung cấp: 100 … 110 VDC

– Chế độ hoạt động:
        + ON delay
        + Interval
        + Flicker OFF start
        + Flicker ON start

– Pulse Operation

– Dải thời gian:
        + 0.1s to 1s
        + 1s … 10s
        + 0.1 min to 1 min
        + 1 min to 10 min

 

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT


– Đế gắn loại 14 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3YN-4 DC100-110V

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3YN-4 DC100-110V

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • ON-delay

Timer Omron H3YN-4 DC100-110V Mã: H3YN-4 DC100-110V Danh mục: