Timer Omron H3YN-4 DC24V

1) Mô tả

 • Timer Omron H3YN-4 DC24V

 • Điện áp cung cấp: 24 VDC

 • Chế độ hoạt động:
  + ON delay
  +
  Interval
  +
  Flicker OFF start
  +
  Flicker ON start
  +
  Pulse Operation

 • Dải thời gian:
  + 0.1s to 1s
  + 1s … 10s
  + 0.
  1 min to 1 min
  +
  1 min to 10 min

 • Ngõ ra điều khiển relay, DPDT

 • Đế gắn loại 14 chân

2) Kích thước

3) Đấu dây

4) Giản đồ điều khiển

 • ON-delay

Mã: H3YN-4 DC24V Danh mục: