1) : Timer Omron H3YN-4 DC48V

– Điện áp cung cấp: 48 VDC

– Chế độ hoạt động:
+ ON delay
+ Interval
+ Flicker OFF start
+ Flicker ON start
+ Pulse Operation

– Dải thời gian:
+ 0.1s to 1s
+ 1s … 10s
+ 0.1 min to 1 min
+ 1 min to 10 min

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT


– Đế gắn loại 14 chân

 

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3YN-4 DC48V

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3YN-4 DC48V

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • ON-delay

Timer Omron H3YN-4 DC48V Mã: H3YN-4 DC48V Danh mục: