Timer Omron H3YN-41 AC24V

1) Mô tả:Timer Omron H3YN-41 AC24V

 • Điện áp cung cấp: 24 VAC, 50/60Hz

 • Chế độ hoạt động:
  + ON delay
  + Interval
  + Flicker OFF start
  + Flicker ON start
  + Pulse Operation

 • Dải thời gian:
  + 0.
  1 min to 1 min
  + 1 min to 10 min
  + 0.1h to 1h
  + 1h to 12h

 • Ngõ ra điều khiển relay, DPDT


 • Đế gắn loại 14 chân


2) Kích thước

Timer Omron H3YN-41 AC24V

3) Đấu dây

Timer Omron H3YN-41 AC24V

4) Giản đồ điều khiển

 • ON-delay

Timer Omron H3YN-41 AC24V Mã: H3YN-41 AC24V Danh mục: