Timer Omron H3YN-41 DC125V

1) Mô tả: Timer Omron H3YN-41 DC125V

– Điện áp cung cấp: 125 VDC

– Chế độ hoạt động:
+ ON delay
+ Interval
+ Flicker OFF start
+ Flicker ON start
+ Pulse Operation

– Dải thời gian:
+ 0.
1 min to 1 min
+ 1 min to 10 min
+ 0.1h to 1h
+ 1h to 12h

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT


– Đế gắn loại 14 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3YN-41 DC125V

 

3) Đấu dây

 

Timer Omron H3YN-41 DC125V

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • ON-delay

Timer Omron H3YN-41 DC125V Mã: H3YN-41 DC125V Danh mục: