Timer Omron H3YN series

1) Mô tả:Timer Omron H3YN

– Điện áp cung cấp: Nhiều dải điện áp để lựa chọn 12, 24, 48, 100 … 110, 125 VDC | 24, 100 … 110, 200 … 220 VAC, 50/60Hz

– Chế độ hoạt động:
+ ON delay
+ Interval
+ Flicker OFF start
+ Flicker ON start
+ Pulse Operation

– Dải thời gian:
+ 0.1 s to 1 s
+ 1 s to 10 s
+ 0.1 min to 1 min
+ 1 min to 10 min
+ 0.1h to 1h
+ 1h to 10h

– Ngõ ra điều khiển relay, DPDT | 4PDT


– Đế cắm 8 chân | 14 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H3YN series Mã: H3YN series  Danh mục: