1) Thông số kỹ thuật: Timer Omron H5CX-A11SD-N

– Điện áp cung cấp: 24 VAC, 50/60Hz | 12 … 24VDC

– Các chế độ hoạt động:
        + Mode A: Signal ON delay 1
        + Mode A-1: Signal ON delay 2
        + Mode A-2: Power ON delay 1
        + Mode A-3: Power ON delay 2
        + Mode b: Repeat cycle 1
        + Mode b-1: Repeat cycle 2
        + Mode d: Signal OFF delay
        + Mode E: Interval
        + Mode F: Cumulative
        + Mode Z: ON/OFF-duty adjustable flicker
        + Mode S: Stopwatch
        + Mode TOFF: Flicker OFF start 1
        + Mode TON: Flicker ON start 1
        + Mode TOFF-1: Flicker OFF start 2
        + Mode TON-1: Flicker ON start 2

– Dải thời gian:
        + 0.001 s to 9.999 s
        + 0.01 s to 99.99 s
        + 0.1 s to 999.9 s
        + 1 s to 9999 s
        + 0.1 min to 999.9 min
        + 1 min to 9999 min
        + 0.1 h to 999.9 h
        + 1 h to 9999 h
        + 1s to 99min59s
        + 1min to 99h59min

– Ngõ ra điều khiển: Transistor (NPN cực thu hở)

– Màn hình hiển thị 4 chữ số

– Đế cắm 11 chân

 

2) Kích thước

 

Mã: H5CX-A11SD-N Danh mục: